Priser - Polbemanning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Når det gjelder priser på arbeidskraft velger vi i utgangspunktet å legge oss på tariff, eller etter avtale med hver enkelt arbeider, basert på erfaring og utdanning.

Det er også mange andre faktorer som spiller inn:

Lengden på oppdraget
Hvilken type jobb det dreier seg om
Spesielle tilpasninger
Nisjearbeidere
Husing av arbeidere
Geografiske hensyn


Overfor oppdragsgivere innen byggesektoren er det like vanlig å beregne en totalpris for en bestemt jobb uavhengig av hvor mange, eller hvem, som utfører jobben.

Det skrives kontrakt i hvert enkelt tilfelle. Vi utformer kontraktene i både polske og norske eksemplarer.

Ta kontakt for prisoverslag på anbud eller konkrete timepriser for enkeltpersoner.
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen